Scholen

Aanbod types buitengewoon basisonderwijs Oostende – Middelkerke

  • type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gewoon onderwijs niet haalbaar is
  • type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • type 3: voor normaal begaafde kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
  • type 9: voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis